การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ได้มอบหมายให้นายนิสิต สายโยค รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยนางสาวกรรยา จิตฟุ้ง นางสาวภัทริกา ทองยา และนางอุบล ชาอุ่น เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธนากร ดอนเหนือ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
Scroll to Top