การนิเทศ ติดตามการประเมินกิจกรรม “Let’s speak English out”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  มอบหมายให้นายวิโรจน์ ค้อไผ่  รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  พร้อมด้วย นายสันติ จ้ำแพงจันทร์  ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  นางสาวกรรยา จิตฟุ้ง ศึกษานิเทศก์  พร้อมคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ 72/2566 ออกนิเทศ ติดตามการประเมินกิจกรรม “Let’s speak English out” ณ โรงเรียนในกลุ่มเขื่อนอุบลรัตน์
Scroll to Top