กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  ผู้เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วยนายประยูร วงคราม ผอ. ผู้เป็นประธานกลุ่มฯ  ศึกษานิเทศก์  คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู  ร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ห้องเรียน Active Learning จำนวน 2 ชั้นเรียน ได้แก่ ห้องเรียนปฐมวัย (ห้องครูฟิล์ม) และห้องเรียนสังคมศึกษา ป.2 (ห้องเรียนครูชมพู่ ) กลุ่มโรงเรียนน้ำพองสะอาด  ณ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน
Scroll to Top