การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น.

นายประเสริฐ หอมดี  ประธานอนุกรรมการฯ  เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 1/2566  เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการ สพป. ขอนแก่น เขต 4 (อนุกรรมการและเลขานุการ)  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2  สพป. ขอนแก่น เขต 4

*** รูปภาพเพิ่มเติม…

>>> คลังภาพ <<<

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top