การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4                   ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 / ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย / ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 175 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top