นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567…
ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ ดร.บัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 และ นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารพี่เลี้ยง เข้าร่วมการร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมพระธาตุปรางค์กู่ สพป.ขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top