กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

      นายชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี 2566  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุง ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของนักเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งผลงานเข้ารอบ สพฐ. ตามลำดับ  พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  คณะผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ คณะศึกษานิเทศก์  ชมรมครูภาษาไทย และนักเรียนในสังกัด  ณ หอประชุมพระธาตุขามแก่น  สพป. ขอนแก่น เขต 4

***รูปภาพกิจกรรมฯ…

>>>คลังภาพ<<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top