การมอบนโยบายให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
นายประเสริฐ หอมดี ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในการเปิดและมอบนโยบายให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายบัญชา เสนาคูณ นายวิโรจน์ ค้อไผ่ นายนิสิต สายโยค นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. ขอนแก่น เขต 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top