การตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และอำนวย ส่งเสริมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย ศน.ณัฐยาภรณ์ โชติการณ์ และคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และอำนวย ส่งเสริมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขัน โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ กลุ่มโรงเรียนม่วงหวานกุดน้ำใส ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
พบว่า การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะครู ผู้บริหารและนักเรียน ผลการคัดเลือกได้ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนมาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จำนวน 8 รายการ ซึ่งคณะกรรมการในการตัดสินได้ปฏิบัติตามเกณฑ์การตัดสินจากคู่มือการแข่งขันทักษะภาษาไทยฯ ของ สพป. ขอนแก่น เขต 4
Scroll to Top