การประชุมครูปฐมวัย ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ช่วยราชการ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมครูปฐมวัย ครั้งที่ 2/2566 สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วย ดร.อนงค์นาถ เคนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะครูปฐมวัย ณ ห้องประชุมพระธาตุปรางกู่ สพป. ขอนแก่น เขต 4
Scroll to Top