สพป. ขอนแก่น เขต 4 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ได้มอบหมายให้ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2566 ประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4
***รูปภาพเพิ่มเติม…
Scroll to Top