การประชุมบุคลากร สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 3/2566

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  มอบหมายให้นายนิสิต สายโยค  รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สพป. ขอนแก่น เขต 4  ครั้งที่ 3/2566  ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2566  ผ่านระบบ Video Conference ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป. ขอนแก่น เขต 4  เพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนะแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2  สพป. ขอนแก่น เขต 4..
***รูปภาพเพิ่มเติม…
Scroll to Top