รายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยรอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ร่วมดำเดินรายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 5/2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
ช่วงแรก ผู้บริหาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ช่วงที่สอง รอบรั้วโรงเรียน ณ ห้อง ICT Zoom Meeting สพป. ขอนแก่น เขต 4
*** รูปภาพเพิ่มเติม…
Scroll to Top