การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Video Conference ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการและปรึกษาหารือรับทราบแนวทางปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4

*** รูปภาพเพิ่มเติม…

>>>คลังภาพ<<<

Scroll to Top