จดหมายข่าว

มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

มาตรการป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 Read More »

การประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต ในกิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

การประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต ในกิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา Read More »

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานครบรอบ 20 ปี

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานครบรอบ 20 ปี Read More »

Scroll to Top