จดหมายข่าว

Mou โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรม “รวมพลคน TO BE อำเภอน้ำพอง”

บ่าย วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ …

Mou โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรม “รวมพลคน TO BE อำเภอน้ำพอง” Read More »

จดหมายข่าวการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

            slot online s …

จดหมายข่าวการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Read More »

รายงานการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการศึกษาดุงาน

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ

Scroll to Top