กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

รายงานผลการกำกับติดตามปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 2 ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ …

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

Scroll to Top