ภารกิจ รอง ผอ.เขต

การนิเทศ ติดตามการประเมินกิจกรรม “Let’s speak English out”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี …

การนิเทศ ติดตามการประเมินกิจกรรม “Let’s speak English out” Read More »

การนิเทศ ติดตาม การประเมินโครงการ “Let’s speak English out 2022”

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. ส …

การนิเทศ ติดตาม การประเมินโครงการ “Let’s speak English out 2022” Read More »

กิจกรรม “ถอดบทเรียน” ตามโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี  …

กิจกรรม “ถอดบทเรียน” ตามโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชมรมฟุตบอล สพป. ขอนแก่น เขต 4 และชมรมดนตรี KKN4 BAND

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชา …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชมรมฟุตบอล สพป. ขอนแก่น เขต 4 และชมรมดนตรี KKN4 BAND Read More »

การประชุมหารือและนำเสนอการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของสภากาชาดไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจด …

การประชุมหารือและนำเสนอการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของสภากาชาดไทย Read More »

การนิเทศติดตามผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.00 น. นายชาญ …

การนิเทศติดตามผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา Read More »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น. นายชาญกฤ …

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง Read More »

การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี  …

การนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การปฏิบัติงานภาคสนาม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ. …

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (การปฏิบัติงานภาคสนาม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 Read More »

Scroll to Top