หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียน

สพป. ตาก เขต 1 ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดตาก

>> หนังสือ สพป.ตาก 1 >> ประกาศ สพป.ตาก เขต […]

สพป. ตาก เขต 1 ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เพลง และคำขวัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดตาก Read More »

สพม. ลำปาง ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมอาหารสู่โลกของงานอาชีพ

>>>หนังสือ สพม.ลำปาง ลำพูน ปชส. โครงการศิลปหัถ

สพม. ลำปาง ลำพูน ประชาสัมพันธ์โครงการศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมอาหารสู่โลกของงานอาชีพ Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหน้งสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ”

>>>หนังสือ มข. คณะมนุษยศาสตร์ ปชส. อบรมการเขีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหน้งสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” Read More »

ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตานี ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3

>>>หนังสือ ม.สงขลาฯ ปชส.ประชุมการบริหารการศึกษ

ม. สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตานี ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 Read More »

ประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยยมชมพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์

>>>กรมธนารักษ์ ปชส. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ

ประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยยมชมพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ Read More »

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

>>>หนังสือ สพป.ขก.4 ปชส.ประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่1-2 รายงานตัวเพื่อจัดทำสั

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน Read More »

ประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์

>>>หนังสือ สพฐ. ปชส. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ กรมธนารั

ประชาสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์ Read More »

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

>>หนังสือ สพป.ขก.4 แจ้ง รร. ปชส.สมัครกิจกรรม รร.

ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

ประกาศคัดเลือก อ.10 อ.43 ประกาศ อ.ค.ค.ศ.สพป.ขก 4พนักงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ Read More »

Scroll to Top