การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง.pdf" width="100%" height="1000px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/รายงานผลการดำเนินงานชมรมครูภาษาไทยต.ค.-มค.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/รายงานการติดตามผล การพัฒนาศักยภาพ.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการ-ประจำปีงบประมาณ-2565.pdf" width="100%" height="800px" style="border:0;"]
Scroll to Top