บุคคล
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน-4final.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปี_พี่เรียม.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/07/คู่มือการปฏิบัติงาน_ปุ้ย.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top