บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายรเมศ นาสินพร้อม
รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

เอกสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

[display-posts category="dlict"]

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร

[wonderplugin_pdf src="/wp-content/uploads/2022/06/Pira_manual.pdf" width="100%" height="600px" style="border:0;"]
Scroll to Top