บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางฐานิกา ชมอาษา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนุชจรี ขาวสวนจิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เอกสารหน่วยตรวจสอบภายใน

[display-posts category="audit"]

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/บุคลากร

Scroll to Top