กรุณาตั้งรหัสผ่านที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษ (@ $ &)ผสมกัน ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร
ให้ใช้อีเมล์ที่ใช้งานได้จริงเพื่อยืนยันการใช้งาน หรือในกรณีลืมรหัสผ่าน