การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะ คศ.3 สู่ความก้าวหน้า คศ.4 ตามกรอบ ว PA (Performance Agreement)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.00 น.

นายชาญกฤต น้ำใจดี  ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะ คศ.3 สู่ความก้าวหน้า คศ.4 ตามกรอบ ว PA  (Performance Agreement)  พร้อมมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายบัญชา เสนาคูณ  รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  และผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

** รูปภาพเพิ่มเติม…

>> คลังภาพ <<

Scroll to Top