ประชุมบุคลากร สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและมอบหมายการปฏิบัติงานแก่่บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง…
พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายบัญชา เสนาคูณ นายวิโรจน์ ค้อไผ่ นายนิสิต สายโยค นางกรรณิกา ซาหยอง และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สพป. ขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top