ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

คัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน
ภาค ก. และภาค ข ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
และสอบ ภาค ค. สัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
โรงเรียนน้ำพอง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top