วันที่ ๕ เมษายน ๒๖๖๔ เวลา ๘.๐๐ น.ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

จากนั้น ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแกน เขต ๔ ได้พบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการในการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

ช่วยแชร์ด้วยคะ