นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องใน  “วันข้าราชการพลเรือน “๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดี แก่ข้าราชการที่ได้เกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ