วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564

ในการนี้ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบให้ นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  พร้อมด้วย นางสาวบุษบา นาอุดม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พานพุ่มดอกไม้สด) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย  ณ หอประชุม 100 ปีอำเภอน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเจ้าจอมมารดาเรียม ทรงสวรรคต  เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2394  รวมพระชนมายุ 63 พรรษา         กับ 11 วัน เสด็จดํารงในสิริราชสมบัติ 25 ปี 7 เดือน 23 วัน

ทรงมีพระราชกรณียกิจสําคัญ ในการติดต่อทําการค้าระหว่างประเทศนานาประเทศ  โดยเฉพาะประเทศจีน และพระองค์ยังได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ “เงินถุงแดง”     ไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดิน และเงินจํานวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอํานาจอธิปไตยตราบจนทุกวันนี้ ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทํานุบํารุงบ้านเมือง ทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง

รูปทั้งหมดคลิ๊ที่นี่

ช่วยแชร์ด้วยคะ