วันที่ ๒๖ มีนาคม 256๔ ที่ผ่านมา ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๒  ในรอบการปฏิบัติงานระยะ๑ปี ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสุเวช แนวเงินดี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายบุญธรรม บุปผา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข และ
นางสาววราภรณ์  เพียจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 4 ร่วมประเมินฯ ช่วงเช้าประเมิน นายสุริ วรบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ศรีเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ภายบ่าย  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔         เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ในรอบการปฏิบัติงานระยะเวลา ๑ปี ขอข้าราชการราย นายประวุฒิ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

ภาคเช้า

 

ภาคบ่าย

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ