จากเหตุการณ์ อุบัติเหตุรถรับ-ส่งนักเรียนเสียหลักตกร่องกลางถนนมิตรภาพ ฝั่งขาเข้าขอนแก่น บ้านคำแก่นคูน ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บหลายสิบราย ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนชีวิต ๑ ราย คือ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์ ไวยพัฒน์ นักเรียน ชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนน้ำพอง และได้รับบาดเจ็บจำนวน ๑๘ ราย

ในวันเกิดเหตุ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนักจิตวิทยาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลน้ำพอง  เพื่อให้กำลังใจและตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บ และให้ความช่วยเหลือในการบริหารเหตุการณ์ ในเบื้องต้น ในรายที่เสียชีวิต ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วย นายสิโฒม์ บาลยอ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะครูโรงเรียนน้ำพอง ได้เดินทางไปที่บ้านพร้อมผู้ปกครองให้กำลังใจและจัดการศพ พร้อมแนะแนวทางให้การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเป็นเบื้องต้น

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมวางพวงหลีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย และเข้าเยี่ยมนักเรียนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่นอนพักที่โรงพยาบาล

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ไม่ได้นิ่งนอนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ระดมความช่วยเหลือรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ ได้รับเงินบริจาคเป็นเงินจำนวน ๘๘,๑๕๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินช่วยเหลือเยียวยานักเรียนประสบอุบัติเหตุ

และในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์  จำนวน ๘๘,๑๕๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี นางสาวบุษบา นาอุดม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพีระ พรหมกัลป์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนน้ำพอง เป็นผู้ร่วมมอบเงินเยี่ยวยาดังกล่าว โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองผู้ประสบเหตุ เป็นผู้รับรอบ ดังรายนามข้างต้น

สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ขอให้หายเจ็บในเร็ววัน และขอขอบคุณคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ และผู้ใจบุญที่บริจาคเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์  สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ได้นำเงินที่ท่านบริจาคมาใช้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ขอบขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

โหลดรูปได้ที่นี่ https://photos.app.goo.gl/cP4PzMJnVwWmvFg86

ช่วยแชร์ด้วยคะ