๐๙.๐๐น. วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำและอากาศ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ประปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายคือครูผู้สอนปฐมวัย ในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน ๘๐ ท่าน โดยมีผู้ร่วมดำเนินงาน และวิทยากรประกอบด้วย                         คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ และวิทยากรแกนนำเครือข่าย และครูผู้สอนที่มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ (เขตเก่า) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

รูปทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 

ช่วยแชร์ด้วยคะ