เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบหมายให้ ดร.ประชา แสนเย็น รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” (ศรร.) โดยมีเข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐ ท่าน

ประชุมร่วมลงนาม MOU แก่โรงเรียนในเครือข่ายจำนวน ๕ โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จะทำการขยายผลในกิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนกระนวน คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอกระนวนร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่   อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จากนั้น ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เดินเยี่ยมชมสถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” (ศรร.)  ของโรงเรีนชุมชนหนองกุงใหญ่ และปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชการที่ ๑๐ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนและบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน

 

ช่วยแชร์ด้วยคะ