วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ท่านชาญกฤต น้ำใจดี เป็นประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ และคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

Scroll to Top