วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ท่าน ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

Scroll to Top