วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 ท่านชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ร่วมกับท่านบัญชา เสนาคูณ ท่านกรรณิกา ซาหยอง และท่านว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการนิเทศออนไลน์ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Scroll to Top