18-21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00น. กิจกรรมจิบกาแฟเสวนากับ SchoolMIS ทบทวนการจัดทำโปรแกรมบริการงานวัดผล SchoolMIS ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 40 คน

Scroll to Top