งานวันครู อำเภอซำสูง ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567
ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ ดร.บัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายโกสิน สะตะ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมงานวันครู อำเภอซำสูง ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 ณ หอประชุมศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Scroll to Top