ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567
ดร.ชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 มอบหมายให้ ดร.บัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 และ นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้บริหารพี่เลี้ยง ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ราย ณ ห้องประชุมพระธาตุปรางค์กู่ สพป.ขอนแก่น เขต 4

Scroll to Top