การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนเขียนอัตนัยและเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566  ท่าน ดร.ชาญกฤต  น้ำใจดี ได้มอบหมายให้ท่านว่าที่ร้อยตรี ปัญจมาสน์  มาศนพคุณรัตน์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนเขียนอัตนัยและเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ จัดโดยชมรมครูภาษาไทย

Scroll to Top