ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

เรื่อง ายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

http://www.khonkaen4.go.th/wp-content/uploads/2023/11/ประกาศโรงเรียนขนาดเล็ก-1.pdf

Scroll to Top