การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ”เรียนดี มีความสุข”

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 14/2566 ณ หอประชุมพระธาตุปรางค์กู่

โดยมี รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม

โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย “ห้องเรียนคุณภาพ” เพื่อให้สอดคล้องและ ตอบโจทย์กับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

ของท่าน พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยขับเคลื่อนตามรูปแบบการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

   

   

Scroll to Top