การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ มอบนโยบายการนิเทศการศึกษาในสภาวะการขาดอัตรากำลัง และติดตามการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ

วันที่  10 พฤศจิกายน 2566  ดร.ชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  ท่านว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์  มาศนพคุณรัตน์  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์  ได้ประชุมประจำเดือน โดยท่าน ผอ.เขต ได้มอบนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Scroll to Top