ตรวจอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหาย

นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต4 และนายโกสิน สะตะ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะได้ลงตรวจอาคารเรียนอนุบาลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย และความชำรุดทรุดโทรมจากอาคารที่เก่า และให้คำแนะนำในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

Scroll to Top