ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิและสถานที่สอบ

สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม  2566

และสอบภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566

ณ โรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ประกาศรายช่ือผู้สิทธิสอบ ภาค ก ข และค กรณีพ

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

https://g.co/kgs/pDjbbN

Scroll to Top