ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร พลิกโฉมครูภาษาอังกฤษ(ยุก PA)ด้วยการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 8 กิจกกรม (ตามเกณฑ์ กค.ศ.) ด้วยการประยุกต์ใช้ AI(CHATGPT) และโปรแกรมWORDWALL and CANVAพร้อมแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ค

Scroll to Top