รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและตั้งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ระหว่างวันศุกร์ที่ 21  ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1.ประกาศรับสมัคร เอกสารหมายเลข1-4

เอกสารหมายเลข 5

เอกสารหมายเลข 6

เอกสารหมายเลข 6

เอกสารหมายเลข7

เอกสารหมายเลข 7

4.ใบสมัคร(1)

4.ใบสมัคร(1)

Scroll to Top