รายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 12/2566

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 – 12.00 น.

     นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 พร้อมด้วยรอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 ร่วมดำเนินรายการพฤหัสบดี สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 12/2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ช่วงแรก ผู้บริหาร สพป. ขอนแก่น เขต 4 พบเพื่อนครู ช่วงที่สอง รอบรั้วโรงเรียน ณ ห้อง ICT Zoom Meeting สพป. ขอนแก่น เขต 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top