การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อรับฟังขั้นตอนการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ซึ่งจะดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 พร้อมด้วย นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายธาตรี ทวะชารี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป. ขอนแก่น เขต 4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
Scroll to Top