การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันจันทร์ที่  19  มิถุนายน  2566  เวลา  09.00  น.

     นายชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566  ในการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 4  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการประเมินตามช่วงเวลาการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  ณ  หอประชุมพระธาตุขามแก่น  สพป. ขอนแก่น เขต 4

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top